Akenshi kubyimbirwa kw’amatwi guturuka ku nkovu yo gupfumura ahazajya amaherena. Uko kubyimbirwa guterwa n’uko uruhu rwari rwakomerekejwe mu kwisubiranya rukora ibyitwa collagene mu ndimi z’amahanga.

Izo callagene rero ngo hari igihe zikorwa ari nyinshi birenze urugero aribyo bitera kuzana akantu kameze nk’akabyimba kagenda gakura ku nkovu y’aho batoboye.

Ni bande bakunze kwibasirwa n’ubwo burwayi ?
1. Abirabura
2. Abarabu
3. Abari mu kigero kiri hagati y’imyaka 10 na 30
4. Abantu bo mu muryango umwe : Ni ukuvuga ko niba mu muryango umuntu avukamo harimo abantu bafite inkovu zabyimbiwe, uwo muntu uvuka muri uwo muryango aba afite ingorane ko aramutse atoboye amatwi inkovu yabyimba.

Ubushakashatsi bwerekanye ko abafite uruhu rwera(abazungu) badakunze guhura n’icyo kibazo ngo n’iyo bibaye biba kuri bacye cyane.

Izo nkovu zibyimbirwa akenshi ntizibabaza ariko ziraryaryata kandi akenshi ntizijya zihagarara gukura. Usanga zihora ziyongera uko amezi ashira . Uzifite zimutera ipfunwe, akunva atajya aho abandi bari kuko aba atinya ko bamuseka. Rimwe na rimwe zishobora kuvamo kanseri ariko ntibikunze kugera aho.

Ni uwuhe muti uvura ubwo burwayi ?

Kugeza ubu hariho uburyo bwinshi bwo kubivura . Bumwe muri bwo ni :

1. Kubaga izo nkovu ; Nubwo bwose ubwo buryo ari bwo bukunze gukoreshwa hano mu Rwanda, 45 % kuzamura by’inkovu zabazwe zirongera zikavumbuka, Kandi inkovu ije bwa kabiri iba nini kurusha iya mbere.
2. Gutera inshinge zibyimbura mu nkovu : Urugero mu zikunze gukoreshwa ino ni urwitwa Acetonide de Triamcinolone bakunze kwita irindi zina rya Kenacort. Barutera mu nkovu yabyimbye maze ikabyimbuka.
3. Gukoresha imirasire yitwa Laser
4. Kuhapfukisha ibipfuko birimo umuti witwa gel de silicone

Icyitonderwa : Si byiza guterwa urushinge rwa kenacort mu gihe :

1. Hashize igihe gito ukingiwe
2. Ufite uburwayi bw’umwijima bwitwa hepatite
3. Uburwayi bwa zona
4. Herpes

Ngizo impamvu zishobora kuba zagutera kugira ubusembwa ku gutwi nyuma yo kwitoboza ngo ujye wambara amaherena n’uburyo bukoreshwa mu kubivura.

TANGA IGITEKEREZO

Andika igitekerezo cyawe hano
Andika amazina yawe hano