Ibikoresho byo mu rugo bitandukanye bijya bisaza abantu bakabijugunya, ariko
burya bishobora kuvamo umutako mwiza mu busitani kandi ubusitani bwawe
bukaba bufite umwihariko wo kugaragar aneza kurusha ubundi.
Dore bimwe mu bikoresho bivamo umutako mwiza iyo bishaje :

Igare : Igare iyo rishaje ukaba ubona nta kindi kintu warikoresha ushobora
kuriteraho indabo zikagaragara neza kurushaho.

Amacupa : amacupa yaba aya plastike cyangwa se amacupa asanzwe nayo
avamo umutako mwiza dor eko aba afite amabara atandukanye wayashinga ku
twuma akagaragara nk’ururabyo rwakatarabobeka ruri mu busitani bwawe.

Amasahani n’ibikombe : amasahani n’ibikombe nyamenetse nabyo
wabikoresha mu guteramo indabyo biukaba bifite umwihariko kandi bisa neza.

Imodoka : Imodoka yashaje nayi igaragara neza iyo uyiteyemo indabyo nziza
zikayitondagiraho aho kureka ikarengerwa n’ibyatsi nkuko ahantu hamwe na
hamwe ziba zarasaziye mu rugo biba bimeze.

Inkweto : cyo kimwe n’ibindi bikoreshi inkweto nazo uziteramo indabyo ukaba
wazimanbika mu biti cyangwa se ku rukuta rw’igipangu zikaba umutako mwiza.
Intebe : mu gihe intebe yashaje nayo wayikoresha mu gutaka ugateramo indabyo
zikaba zigaragara neza kurushaho

Umutaka : umutaka nawo si byiz ako uwujugunya igihe washaje ahubwo
uwuteramo indabyo ugapfumuraho gato hasi aho amazi azajya anyura agera mu
butaka usanga ari ibintu bisa neza cyane byakataraboneka.
Guhanga udushya rero ubone ko no mu gutaka naho byashoboka, ku buryo wakora
ubusitani bufite umwihariko utazasanga ahandi hantu hose kandi ukoresheje
ibintu bihendutse byashaje wakoresgaha iwawe mu rugo.

TANGA IGITEKEREZO

Andika igitekerezo cyawe hano
Andika amazina yawe hano